Teema hinnang:
  • 0Hääli - 0 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Javascript !Serverinfo command Discord botile
#1
Question 
Et seda skript/commandi saaksite kasutada, peab arvutis tehtud olema Discordi BOT ja boti folderis commands kaust.
Command !serverinfo annab järgmist infot serveri kohta:
  • Serveri nimi
  • Server loodud (serveri loomise kuupäev)
  • Sina liitusid (liitumise kuupäev)
  • Liikmeid kokku
Kood on järgnev:
     
Kood:
const Discord = require("discord.js");

module.exports.run = async (bot, message, args) => {
   let sicon = message.guild.iconURL;
   let serverembed = new Discord.RichEmbed()
   .setDescription("Serveri Informatsioon")
   .setColor("#DF0101")
   .setThumbnail(sicon)
   .addField("Serveri Nimi", message.guild.name)
   .addField("Server loodi", message.guild.createdAt)
   .addField("Sina liitusid", message.member.joinedAt)
   .addField("Liikmeid kokku", message.guild.memberCount);

   message.channel.send(serverembed);
}

module.exports.help = {
 name:"serverinfo"
}

Tulemus mis ilmub Discordi on järgnev:
[Pilt: fb5a5df9fb8f825f869e35cf85dcec73.png]
Vasta
#2
Aga mis siis, kui minul ei ole tehtud bot.js või index.js samase funktsioonide järgi, nagu see skript kasutab?
Mis siis, kui minul ei võta käsklusi Commands kaustast?

Lisatud võiks olla ka põhilise boti source, millisel botil see töötab, sest kõik botid ei ole täpselt samasugused ning samade funktsioonidega. Smile
[Pilt: 76561198067192930.png]
[Pilt: krm_ketz.png]

Vasta
#3
BOTI Source, nagu sai lubatud

Index.js:

Kood:
const botconfig = require("./botconfig.json");
const Discord = require("discord.js");
const fs = require("fs");
const bot = new Discord.Client({disableEveryone: true});
bot.commands = new Discord.Collection();

fs.readdir("./commands/", (err, files) => {

 if(err) console.log(err);

 let jsfile = files.filter(f => f.split(".").pop() === "js")
 if(jsfile.length <= 0){
   console.log("Couldn't find commands.");
   return;
 }

 jsfile.forEach((f, i) =>{
   let props = require(`./commands/${f}`);
   console.log(`${f} loaded!`);
   bot.commands.set(props.help.name, props);
 });

});


bot.on("ready", async () => {
 console.log(`${bot.user.username} is online on ${bot.guilds.size} servers!`);

 bot.user.setActivity("Ping Pong", {type: "PLAYING"});
});

bot.on("message", async message => {
 if(message.author.bot) return;
 if(message.channel.type === "dm") return;

 let prefix = botconfig.prefix;
 let messageArray = message.content.split(" ");
 let cmd = messageArray[0];
 let args = messageArray.slice(1);

 let commandfile = bot.commands.get(cmd.slice(prefix.length));
 if(commandfile) commandfile.run(bot,message,args);});

bot.login(botconfig.token)
Vasta


Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat:
1 külali(st)ne